KET klausimai ir atsakymai

Naujausia A, B, C, CE ir D kategorijų KET testų programa padeda pasiruošti teorinių žinių patikrinimo egzaminui vairavimo mokyklose ir VĮ "Regitra".

KETMokymas - gauk vairuotojo pažymejimą is karto

Mokydamiesi UAB „ARS Leidiniai“ KET testų programa, teorinių žinių patikrinimo egzaminui VĮ „Regitra“ ruošėsi daugiau kaip 500 000 asmenų, siekiančių įgyti ar susigrąžinti teisę vairuoti tam tikros kategorijos motorinę transporto priemonę.

  • Testai atnaujinti 2024-07
  • Aiškiai išdėstyti klausimai ir atsakymai
  • Detalus daugelio klausimų ir atsakymų paaiškinimas
  • Galimybė spręsti testus, sudarytus iš visų KET skyrių bei saugaus eismo ir sandaros pagrindų
  • Galimybė spręsti kontrolinius testus, apimančius tik tam tikrus KET skyrius ar saugaus eismo ir sandaros pagrindus
  • KET testai yra skirti ruoštis teorinių žinių patikrinimo egzaminui, siekiant įgyti ar susigrąžinti teisę vairuoti visų kategorijų motorines transporto priemones
  • Didžioji dauguma vairavimo mokyklų Lietuvoje naudojasi šia programa
  • KET testai paruošti lietuvių, rusų ir anglų kalbomis
  • Neribojamas prisijungimų skaičius
  • Galima mokytis naudojant įvairią įrangą

Šia programa naudojasi dauguma vairavimo mokyklų Lietuvoje, ruošdamos mokinius, siekiančius įgyti ar susigrąžinti teisę vairuoti tam tikros kategorijos motorinę transporto priemonę.

Programą sudaro daugiau kaip 2000 profesionaliai sudarytų klausimų, apimančių Kelių eismo taisykles, saugų eismą ir automobilių sandarą. Joje taip pat rasite daug naudingų paaiškinimų.

Norėdami tinkamai pasiruošti teorinių žinių patikrinimo egzaminui VĮ „Regitra“, turite bent 10 kartų teigiamai išspręsti mokamą KET testų versiją.

Mokama KET testų versija
Įsigykite prisijungimo kodą ir tinkamai pasiruoškite teorinių žinių patikrinimo egzaminui VĮ "Regitra"
Įsigyti KET testų kodą

Kaip naudotis KET testų programa?

Prisijungę prie KET testų nuotolinio mokymosi programos, Jūs galite spręsti norimos kategorijos KET testus lietuvių, rusų ir anglų kalbomis. Išsprendus testą, Jūs galite peržiūrėti testo atsakymus ir pamatyti, kokie buvo teisingi atsakymai ir kokius pažymėjote Jūs. Padarytas klaidas Jums padės išsiaiškinti programoje nurodyti Kelių eismo taisyklių punktai, priedai ir paaiškinimai.

Vairavimo teorinių žinių patikrinimo testą, priklausomai nuo siekiamos įgyti ar susigrąžinti teisės vairuoti tam tikros kategorijos motorines transporto priemones, sudaro 30 arba daugiau klausimų, apimančių visus Kelių eismo taisyklių skyrius, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, saugaus eismo ir transporto priemonių sandaros pagrindus.

Vairavimo teorinių žinių patikrinimo testui spręsti skiriama tiek minučių, kiek teste yra klausimų.

Kiekviename testo klausime teisingi gali būti keli arba tik vienas atsakymas.

Klausimas laikomas teisingai atsakytu, kai pažymėti visi teisingi atsakymai.

Klausimas laikomas neteisingai atsakytu, kai pažymėti ne visi teisingi atsakymai ir (arba) pažymėtas bent vienas klaidingas atsakymas.

Vairavimo teorinių žinių patikrinimo testas laikomas išlaikytu, jei per skirtą laiką teisingai atsakoma į ne mažiau kaip 80 proc. klausimų.

Taip pat Jūs galite pasitikrinti savo žinias spręsdami kontrolinius testus K1 - K6, kurie apima tam tikrus Kelių eismo taisyklių skyrius, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, saugaus eismo ir transporto priemonių sandaros pagrindus. Kontroliniam testui, kurį sudaro 30 klausimų, spręsti yra skiriama 30 minučių. Testas yra laikomas išlaikytu, jei per skirtą laiką atsakoma teisingai į ne mažiau kaip 24 klausimus.

KET testo laikas yra skaičiuojamas tiek testo sprendimo, tiek ir testo peržiūros metu. Norėdami padaryti pertrauką, būtinai atsijunkite nuo programos!

KET testai yra nuolat atnaujinami, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus ir mokymo metodiką.

KETMoymas - gauk vairuotojo pazymejima isk

Turite mums klausimų?

Jei kiltų klausimų ar norite išreikšti savo nuomonę, rašykite mums. Pasistengsime atsakyti per artimiausias 48 valandas.

Pažymėkite varnelę apačioje